Journal Blog

Amiyotrofik lateral skleroz (als)

Amiyotrofik lateral skleroz (als)

MerveDAG 20/04/2018 0
Amiyotrofik lateral skleroz(ALS) esas olarak beyin kabuğu, beyin sapı ve omurilikteki motor nöronları etkileyen, ilerleyici seyirli nörodejeneratif bir hastalıktır.Yıllık görülme sıklığı 1-2/100.000 olup, erkeklerde kadınlara oranla 1,7 kat daha fazla görülmektedir. Olguların %5-10 kadarı ailevi özellik gösterir. Ailevi özellik gösteren olguların %10-20 sinde neden Cu/Zn süperoksid dismutaz-1 (SOD1) enziminde meydana gelen mutasyondur. Ailevi ve ailevi olmayan olguların klinik ve patolojik bulguları birbirlerine büyük benzerlikler göstermektedir. Fakat ailesel olgularda hastalık biraz daha erk...
Read More
Our website has just opened

Our website has just opened

MerveDAG 10/04/2018 1
Hello!Thanks to the experiments in this field,we’re thankful for the treatments that have been provided for treating ALS patients in Japan. Our Facebook page was created with the aim of delivering these medicinesfrom Japan to ALS patients and their families all over the world. The great interest in our page has inspired us to take this job one step further and create an online shopping service.In our site, you can closely follow the scientific developments in ALS treatment.You can order online and we will deliver medicine to your home. We can assure you that we value safety standards and clie...
Read More